您现在的位置是:首页 > 粤语流行歌曲粤语流行歌曲

《陈奕迅》-爱上你是我眼睛的错-粤语歌曲中文谐音歌词

粤语歌曲中文谐音网2024-06-11 16:30:17粤语流行歌曲

简介陈奕迅-爱上你是我眼睛的错-粤语歌曲中文谐音对照,爱上你是我眼睛的错-中文谐音歌词发音

cyun4

san1

gun3

zyu3

zoi6

go1

coeng3

jyu4

ho4

fan1

cing1

co2

fong1

hoeng2

seoi4

paak3

gwo1

zoeng2

cyun4

san1

gun3

zyu3

mong4

zan1

nei5

jin4

ji4

hei2

fau2

hei2

fun1

ngo5

mong4

zaau6

man6

nei5

zung1

ji3

亿
dik1

nei5

zung1

ji3

亿
dik1

daan6

tung4

joeng6

cyun4

lik6

tau4

jap6

oi3

ngo5

mut6

jau5

do1

jyu4

dik1

hei3

lik6

gong2

hei2

fun1

ngo5

oi3

soeng5

nei5

si6

ngo5

ngaan5

zing1

dik1

cok3

zing6

tai2

seot1

ji5

do2

paau1

dai1

jat1

gau3

gaan1

waa2

lai4

wai4

ngo5

sin3

fung1

dim2

fo2

oi3

soeng5

nei5

si6

ngo5

ngaan5

zing1

dik1

cok3

jan1

soeng2

dak1

taai3

do1

zik1

sai2
使
zeoi2

gok3

zung1

lai4

mei6

oi3

ngo5

coeng1

sau2

bei3

ung2

bou6

ngo5

mou4

jan4

daap3

jing1

zou6

gun1

zung1

jing4

sing4

han2

biu1

biu
jin5

jat1

ci1

jyun4

mei5

paak3

ci4

wai4

mong4

ngo5

ji5

sau6

soeng1

laa1

jyun4

cyun4

jan1

zyun1

sam1

jat1

zi3

wai4

nei5

zoi6

ji3

亿
zung1

ji3

亿
dik1

nei5

zung1

ji3

亿
dik1

daan6

tung4

joeng6

cyun4

lik6

tau4

jap6

oi3

ngo5

mut6

jau5

do1

jyu4

dik1

hei3

lik6

gong2

hei2

fun1

ngo5

oi3

soeng5

nei5

si6

ngo5

ngaan5

zing1

dik1

cok3

zing6

tai2

seot1

ji5

do2

paau1

dai1

jat1

gau3

gaan1

waa2

lai4

wai4

ngo5

sin3

fung1

dim2

fo2

oi3

soeng5

nei5

si6

ngo5

ngaan5

zing1

dik1

cok3

nei5

gwaai3

ngo5

zaap6

mo1

zik1

sai2
使
zeoi2

gok3

zung1

lai4

mei6

oi3

ngo5

jaa5

hak1

ji5

ung2

bou6

ngo5

dong1

ngo5

dik1

ngaan5

zing1

soeng1

seon3

mei5

lai6

taam4

cing4

pin4
便
jaak3

fai1

cau2

faa1

dik1

sai3

gaan1

seoi1

jiu1

mei5

lai6

jyu4

nei5

gwaan1

gai3

daan6

kau4

zeon6

lik6

gung3

hin3

hin
mut6

dai2

fau2

dai2

oi3

soeng5

nei5

si6

ngo5

ngaan5

zing1

dik1

cok3

zing6

tai2

seot1

ji5

do2

paau1

dai1

jat1

gau3

gaan1

waa2

lai4

wai4

ngo5

sin3

fung1

dim2

fo2

oi3

soeng5

nei5

si6

ngo5

ngaan5

zing1

dik1

cok3

nei5

gwaai3

ngo5

zaap6

mo1

zik1

sai2
使
zeoi2

gok3

zung1

lai4

mei6

oi3

ngo5

jaa5

hak1

ji5

ung2

bou6

ngo5

nei5

hak1

ji5

ung2

bou6

ngo5

jaa5

hak1

ji5

ung2

bou6

ngo5

Tags: 爱上你是我眼睛的错  陈奕迅  

很赞哦! ()

关注我们

  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们